ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

ID Line:
preorderchina

ID Line:
preorderchina1

TEL:088-961-6199
Email:th@preorderchina.com

เวลา ทำงาน

เวลาทำการ บริการลูกค้าที่ไทย
วันจันทร์-วันเสาร์(ตามเวลาที่ไทย)
9.00-17.00

เวลาทำงานออฟฟิศกว่างโจว
จันทร์-เสาร์(ตามเวลาท้องถิ่นปักกิ่ง)
8:00-12:00 14:00-18:00

ช้อปปิ้ง

ดูการสอน

ช่วยคุณสั่งซื้อสินค้าจากtaobao Tmall 1688และขนส่งไปไทย

ค่าช่วยซื้อฟรี

เพื่อที่จะให้ทุกคนได้ง่ายขึ้นสามารถทำธุรกิจซื้อมากขึ้นราคาค่าขนส่งที่ดีขึ้น

เริ่มสั่งซื้อออนไลน

Taobao/1688/Tmall การช้อปปิ้ง:

ใส่ลิงค์

สั่งซื้อ

ส่งของไปไทย

รับเองหรือส่งให้ลูกค้า

เพื่อที่จะช่วยให้ลูกค้าที่จะซื้อ Taobao 1688 Tmall สะดวกมากขึ้น ที่เราได้มีการ Google Chromeมาให้ใช้ — Preorder Quick buy

ล่าม จีน

Cargo

ดูการสอน

นำเข้าจากประเทศจีนต้องการการขนส่งที่สะดวกมากขึ้นในประเทศไทย

(ขนส่งเฉพาะสินค้าทั่วไป)

ค่าธรรมเนียมการขนส่งมากขึ้นและราคาถูกกว่า
เราให้คุณมีโลจิสติกส์มืออาชีพและระบบการขนส่งแบบสอบถามแบบ real-time สอบถามความคืบหน้าของสินค้า

เรื่องการชดเชยที่เหมาะสมในระหว่างการขนส่งล่าช้า ทางเราจะชดเชยในบางส่วนของค่าขนส่ง

ดูที่อยู่จัดส่ง

การขนส่ง

ระบุรหัส

ส่งของโกดังกว่างโจว

ส่งของไปไทย

ลูกค้าชำระเงินค่าขนส่ง

รับเองหรือส่งให้ลูกค้า

ส่งออกจากจีนแล้ว

NO. A8652* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8960* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A9011* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8141* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8833* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8987* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8884* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8654* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8654* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8885* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8962* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8527* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8680* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8834* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8911* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8937* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8962* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A9014* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8835* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8681* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8809* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8989* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A9014* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8989* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8733* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8963* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8708* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8836* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8657* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8938* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8811* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8836* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8990* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8965* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8990* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8811* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8990* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8837* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8965* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8376* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8760* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8991* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8940* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8965* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8453* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8736* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8889* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8966* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8889* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8941* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8915* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8711* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8813* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A9095* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8788* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8762* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8942* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8916* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8967* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8686* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8865* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8814* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8917* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8917* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8892* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8815* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8944* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8893* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8842* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8688* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8919* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8688* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8893* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8944* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8970* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8919* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8970* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8433* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8842* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8970* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8996* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8842* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8945* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8741* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8997* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8818* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8818* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

NO. A8767* 2016/07/23 จัดส่งแล้ว

Ems Tracking

NO. A8636* PB676934653TH

NO. A8638* PB676934653TH

NO. A8900* PB676934653TH

NO. A8638* PB676934653TH

NO. A8070* PB676934619TH

NO. A8657* PB676934619TH

NO. A8719* PB676934619TH

NO. A8646* PB676934619TH

NO. A8600* EQ475721798TH

NO. A8588* EQ475721824TH

NO. A8470* EQ475721775TH

NO. A8517* EQ475721869TH

NO. A8006* PB676934503TH

NO. A8571* PB676934450TH

NO. A8769* PB676934551TH

NO. A8580* EQ475721740TH

NO. A8561* PB676934596TH

NO. A8462* EQ475721926TH

NO. A8666* EQ475721753TH

NO. A8571* EQ475721736TH

NO. A8477* EQ475721784TH

NO. A8478* EQ475721838TH

NO. A8605* EQ475721872TH

NO. A8585* EQ475721974TH

NO. A8487* PB676934636TH

NO. A8395* EQ475721807TH

NO. A8350* PB676934622TH

NO. A8069* PB676934622TH

NO. A8367* EQ475721886TH

NO. A8447* PB676934517TH

NO. A8654* EQ475721965TH

NO. A8670* EQ475721841TH

NO. A8609* PB676934565TH

NO. A8536* PB676934494TH

NO. A8572* EQ475722042TH

NO. A8414* EQ475722042TH

NO. A8644* EQ475722042TH

NO. A8570* EQ475721988TH

NO. A8606* PB676934582TH

NO. A8650* PB676934605TH

NO. A8508* EQ475721855TH

NO. A8601* EQ475722008TH

NO. A8583* EQ475721815TH

NO. A8578* EQ475721912TH

NO. A8771* EQ475721930TH

NO. A8568* PB676934640TH

NO. A8471* EQ475721957TH

NO. A8701* PB676934534TH

NO. A8614* EQ475721943TH

NO. A8454* PB676934579TH

NO. A8452* EQ475721991TH

NO. A8711* EQ475721890TH

NO. A8492* EQ475721909TH

NO. A8656* PB676934548TH

NO. A8307* PB676934415TH

NO. A8615* PB676934415TH

NO. A8628* PB676934415TH

NO. A8475* PB676934485TH

NO. A8559* PB676934485TH

NO. A8532* PB676934485TH

NO. A8288* PB676934287TH

NO. A8466* PB676934429TH

NO. A8490* PB676934463TH

NO. A8577* PB676934463TH

NO. A8481* EQ475721679TH

NO. A8452* PB676934375TH

NO. A8631* EQ475721475TH

NO. A8553* PB676934344TH

NO. A8337* EQ475721532TH

NO. A8568* EQ475721705TH

NO. A8467* PB676934401TH

NO. A6010* PB676934327TH

NO. A8672* EQ475721617TH

NO. A8539* EQ475721400TH

NO. A8609* EQ475721400TH

NO. A8638* EQ475721360TH

NO. A8581* EQ475721360TH

NO. A8621* EQ475721577TH

NO. A8739* EQ475721268TH

NO. A8754* PB676934525TH

NO. A8732* PB676934273TH

NO. A8406* EQ475721373TH

NO. A8752* EQ475721719TH

NO. A8673* PB676934446TH

NO. A8657* EQ475721625TH

NO. A8793* EQ475721271TH

NO. A8410* EQ475721767TH

NO. A8635* PB676934432TH

จัดส่งพัสดุ

 

สั่งซื้อสินค้าใน Taobao / Tmall / 1688

เพื่อนต้องการส่งพัสดุให้กับคุณ

ให้เราขนส่งไปไทย

(ขนส่งเฉพาะสินค้าทั่วไป)

เริ่มจัดส่งแพคเกจ

การขนส่งพัสดุ

ได้รับรหัสและการจัดส่งที่อยู่

เขียนเลขขนส่ง

โกดังจีนรับของ

ขนส่งไทย

ลูกค้าชำระเงินค่าขนส่ง

รับเองหรือส่งให้ลูกค้า

ติดตั้งผู้ช่วยขนส่ง
ขนส่งไม่ยุ่งยาก

ผู้ช่วยการขนส่งคืออะไร

เอาเลขขนส่งใส่ที่ preorderchina ได้ค่ะ

ลองตอนนี้

2016 © preorderchina. ALL Rights Reserved.

Thailand Address: บ้านเลขที่22/102 หมู่3 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี11120 ถนน สามัคคี ซอยสามัคคี29 ใกล้หมู่บ้านนิชดาธานี

ร้องเรียนและข้อเสนอแนะนำติต่อได้ที่: admin@preorderchina.com