ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

ID Line:
preorderchina

ID Line:
preorderchina1

TEL:088-961-6199
Email:th@preorderchina.com

เวลา ทำงาน

เวลาทำการ บริการลูกค้าที่ไทย
วันจันทร์-วันเสาร์(ตามเวลาที่ไทย)
9.00-17.00

เวลาทำงานออฟฟิศกว่างโจว
จันทร์-เสาร์(ตามเวลาท้องถิ่นปักกิ่ง)
8:00-12:00 14:00-18:00

ช้อปปิ้ง

ดูการสอน

ช่วยคุณสั่งซื้อสินค้าจากtaobao Tmall 1688และขนส่งไปไทย

ค่าช่วยซื้อฟรี

เพื่อที่จะให้ทุกคนได้ง่ายขึ้นสามารถทำธุรกิจซื้อมากขึ้นราคาค่าขนส่งที่ดีขึ้น

เริ่มสั่งซื้อออนไลน

Taobao/1688/Tmall การช้อปปิ้ง:

ใส่ลิงค์

สั่งซื้อ

ส่งของไปไทย

รับเองหรือส่งให้ลูกค้า

เพื่อที่จะช่วยให้ลูกค้าที่จะซื้อ Taobao 1688 Tmall สะดวกมากขึ้น ที่เราได้มีการ Google Chromeมาให้ใช้ — Preorder Quick buy

ล่าม จีน

Cargo

ดูการสอน

นำเข้าจากประเทศจีนต้องการการขนส่งที่สะดวกมากขึ้นในประเทศไทย

(ขนส่งเฉพาะสินค้าทั่วไป)

ค่าธรรมเนียมการขนส่งมากขึ้นและราคาถูกกว่า
เราให้คุณมีโลจิสติกส์มืออาชีพและระบบการขนส่งแบบสอบถามแบบ real-time สอบถามความคืบหน้าของสินค้า

เรื่องการชดเชยที่เหมาะสมในระหว่างการขนส่งล่าช้า ทางเราจะชดเชยในบางส่วนของค่าขนส่ง

ดูที่อยู่จัดส่ง

การขนส่ง

ระบุรหัส

ส่งของโกดังกว่างโจว

ส่งของไปไทย

ลูกค้าชำระเงินค่าขนส่ง

รับเองหรือส่งให้ลูกค้า

ส่งออกจากจีนแล้ว

NO. A8090* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8141* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A7988* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A7988* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8222* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8223* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8097* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8176* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8153* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8257* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8181* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8181* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8054* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8157* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8161* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8008* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8190* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A7959* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8241* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8063* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8217* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8089* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8115* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8243* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8217* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8064* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8167* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8320* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8167* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8193* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8142* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8346* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8142* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8168* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8091* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8219* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8245* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8142* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8143* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8117* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8015* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8143* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8220* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8246* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8118* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8144* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8246* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8118* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8195* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8221* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8118* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8195* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8221* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8195* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8246* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8144* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8196* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8247* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8043* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8094* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8120* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8222* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8172* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8070* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8044* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8121* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8198* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8199* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8224* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8225* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8199* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8225* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8148* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8200* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A7688* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A7995* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8149* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8225* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8251* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8123* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8123* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8200* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8124* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8303* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8252* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8098* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A7817* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

NO. A8073* 2016/06/30 จัดส่งแล้ว

Ems Tracking

NO. A8096* PB677927509TH

NO. A7950* PB677927509TH

NO. A8001* PB677927509TH

NO. A8064* EP799259203TH

NO. A8057* EP799259203TH

NO. A7953* EP799259605TH

NO. A7883* PB677927557TH

NO. A7934* PB677927557TH

NO. A8049* PB677927282TH

NO. A7874* PB677927340TH

NO. A7972* PB677927340TH

NO. A7983* EP799259565TH

NO. A7867* PB677927407TH

NO. A8122* PB677927398TH

NO. A8038* PB677927398TH

NO. A7914* EP799259509TH

NO. A7659* EP799259509TH

NO. A7652* EP799259509TH

NO. A7948* EP799259509TH

NO. A7653* EP799259509TH

NO. A8038* EP799259279TH

NO. A7970* EP799259279TH

NO. A8007* EP799259296TH

NO. A8048* PB677927565TH

NO. A8009* PB677927490TH

NO. A7899* PB677927217TH

NO. A7907* PB677927217TH

NO. A7990* PB677927353TH

NO. A8148* PB677927353TH

NO. A7989* PB677927353TH

NO. A8025* PB677927543TH

NO. A7821* PB677927543TH

NO. A8145* EP799259375TH

NO. A8014* EP799259375TH

NO. A7710* PB677927438TH

NO. A8033* PB677927336TH

NO. A7923* PB677927336TH

NO. A7991* PB677927469TH

NO. A8153* EP799259472TH

NO. A8025* EP799259472TH

NO. A8012* PB677927384TH

NO. A8048* EP799259150TH

NO. A8069* EP799259185TH

NO. A8023* PB677927375TH

NO. A8024* PB677927512TH

NO. A7867* EP799258962TH

NO. A7719* EP799258962TH

NO. A8045* EP799259132TH

NO. A8016* EP799258945TH

NO. A8039* PB677927455TH

NO. A8033* EP799259526TH

NO. A7452* EP799259305TH

NO. A7885* EP799259322TH

NO. A8081* PB677927424TH

NO. A7732* PB677927248TH

NO. A8028* EP799259251TH

NO. A7964* PB677927225TH

NO. A8040* PB677927296TH

NO. A8005* EP799259282TH

NO. A8024* EP799259415TH

NO. A8079* EP799259398TH

NO. A8006* EP799258865TH

NO. A7352* EP799258931TH

NO. A7974* EP799259530TH

NO. A8030* EP799259530TH

NO. A8150* EP799259146TH

NO. A7965* EP799259591TH

NO. A7770* EP799259384TH

NO. A8057* EP799259265TH

NO. A7965* EP799259248TH

NO. A8088* PB677927305TH

NO. A8066* PB677927322TH

NO. A7804* PB677927441TH

NO. A8159* EP799258905TH

NO. A8091* EP799259340TH

NO. A7967* PB677927486TH

NO. A7958* EP799259490TH

NO. A8004* EP799259557TH

NO. A8093* PB677927472TH

NO. A8008* PB677927234TH

NO. A7877* EP799258959TH

NO. A8121* PB677927367TH

NO. A8167* EP799259177TH

NO. A7858* EP799259441TH

NO. A8097* EP799259234TH

NO. A7960* EP799259194TH

NO. A8082* PB677927415TH

NO. A8007* EP799259512TH

จัดส่งพัสดุ

 

สั่งซื้อสินค้าใน Taobao / Tmall / 1688

เพื่อนต้องการส่งพัสดุให้กับคุณ

ให้เราขนส่งไปไทย

(ขนส่งเฉพาะสินค้าทั่วไป)

เริ่มจัดส่งแพคเกจ

การขนส่งพัสดุ

ได้รับรหัสและการจัดส่งที่อยู่

เขียนเลขขนส่ง

โกดังจีนรับของ

ขนส่งไทย

ลูกค้าชำระเงินค่าขนส่ง

รับเองหรือส่งให้ลูกค้า

ติดตั้งผู้ช่วยขนส่ง
ขนส่งไม่ยุ่งยาก

ผู้ช่วยการขนส่งคืออะไร

เอาเลขขนส่งใส่ที่ preorderchina ได้ค่ะ

ลองตอนนี้

2016 © preorderchina. ALL Rights Reserved.

Thailand Address: บ้านเลขที่22/102 หมู่3 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี11120 ถนน สามัคคี ซอยสามัคคี29 ใกล้หมู่บ้านนิชดาธานี

ร้องเรียนและข้อเสนอแนะนำติต่อได้ที่: admin@preorderchina.com